OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM 7 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH WIELKOPOLSKICH"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
 

Strzelcy konni – w średniowieczu w skład kopii rycerskiej wchodził jeden lub kilku strzelców konnych, w razie potrzeby byli oni na polu bitwy wydzieleni w osobne oddziały przeznaczone do prowadzenia walki ogniowej za pomocą łuku lub kuszy. Wraz z rozwojem broni palnej i organizowaniem sił złożonych  z oddziałów zaciężnych  tworzono w Polsce konne roty strzelcze. W XVII w. takimi oddziałami przeznaczonymi do walki ogniowej  z konia lub byli rajtarzy, arkebuzerzy i dragoni. Pułki lekkozbrojnych strzelców konnych (szaserów) powstawały w Polsce dopiero w okresie napoleońskim.

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym 7 pułku strzelców konnych wielkopolskich.
   
 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 1. Do zdobycia odznaki w należy zwiedzić 15 miejscowości położonych na terenie kraju wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.
   
 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 5/2009 z dnia 03.12.2009 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Szlakiem 7 pułku strzelców konnych wielkopolskich"